Hjemmeside for Anders og Stina

Eriksborg

Ejerforeningen Taarbæk Strandvej 142-146

Gældende vedtægter af 23. oktober 1979

Tilføjelserne i håndskrift siger følgende:


Anm. På ejd. hviler serv. og restgæld.

Plan anført i paragraf 13 er ikke vedhæftet.

Afvist f s v ang. dispositionsretten over havearealer m.v. -jfr paragraf 13 og 15 - da bestemmelsen er i strid m. udstykningsloven

og afvist f s v ang. paragraf 14 da kommunens godkendelse mangler

Seneste udkast til nye vedtægter