Varme

Hjemmeside for Anders og Stina

Varme

Kaminen:

På højre side for oven er der en metalpind, som hviler på enmetalarm. Den regulerer et spjæld. Denne pind skal hives ud inden ovnen tændes.


Fem stykker brænde arrangeres, så de kan tændes vha tændblokke.


Når ovnen efter nogle timer er meget varm, holder man op med at lægge brænde på. Man afventer at alt brænde er blevet til gløder. Så lukkes ristlågen og den indre metallåge. Når man har checket at der ikke kommer røg, lukkes spjældet ved at pinden skubbes ind

Komfur:

Ovnen tændes med lågen til askerummet åben

Gasovne:

Når man ankommer til et meget koldt hus er det rart at man hurtigt kan få gang i gasovnene. 

Øverst på gasflasken sidder en kontakt, som skal vippes. Oven på ovnen er der en drejekontakt. Der åbnes for gassen ved at holde denne kontakt nede i 6 sekunder. Mens man stadig holder kontakten nede antændes gassen. På ovnen i køkkenet foregår det ved at tænde en tændstik eller en gastænder ved underkanten af brændarealet. På ovnen i havestuen er der en gnisttænder på ovnen, som aktiveres når drejeknappen passerer gnistsymbolet. Når ovnen er tændt drejes knappen til ønsket styrke.

Elovne:

Der er tre fritstående mobile elradiatorer, som er selvforklarende. Bemærk at hvis elovnene er tændt kan det være et problem også at anvende gasovnenc på grund af overbelastning.

Der er en fastmonteret elradiator på toilettet.

Varmepumpe,

luft til luft. Instruktion kan fås hos Stina eller Anders eller Rikke eller Troels, som efter aftale kan tænde den inden ankomst.