Ankomst

Hjemmeside for Anders og Stina

Ankomst


Start vandpumpen:

I badeværelset er der en rød tøndeformet compressor. Heromkring sidder de ting som skal bruges. Der er to aftømningsslanger fra haner til brusenichen. Ballofixerne på de to aftømningsslanger skal være lukkede, altså vinkelret på slangens retning. Om sommeren vil de typisk  være lukkede allerede ved ankomsten, men på andre tider kan de være åbne, fordi vandet er tømt af ved forrige afgang. De befinder sig under varmtvandsbeholderen lige over gulvet, den ene nem at komme til, den anden lidt længere inde.

Når det er sikret finder man pumpekontakten, som er på en grå kasse med et R. Den sorte vrider drejes med uret, så den peger til opad og til højre. På det kobberrør som går til cisternen sidder en ballofix, som skal være åben.

Vandhanerne i toiletvasken, badenichen og i køkkenet åbnes, så vandet løber i ca 5 minutter. Grunden er at det er godt at få tømt rørene. Der er ingen grund til at spare på vandet. Man hører tydeligt pummpens slag.

Start vandvarmeren:

Lidt over pumpekontakten sidder en almindelig kontakt, som tændes. Den er tændt når den er trykket ind for neden, altså lige som i Danmark, men i modsætning til svenske konventioner. Der skal være slukket for alle varmtvandshaner, når man tænder.

Start køleskabet:

Der er en drejeknap inde ikøleskabet i højre side. Hvis stikket ikke er sat i så ...

Sæt forlængerledninger i stikkontakterne:

Når vi forlader huset  vi alle stik ud af stikkontakterne. Sæt dem i igen.

Aflæsning af el-måler:

Så hurtigt som muligt, når de andre startpunkter er overstået aflæses el-måleren i elskabet uden for ved siden af bagdøren.


Pumpeafbryder og ballofix på aftapning

Afbryder til varmt vand